e-Devlet Kapısı

Ombudsman'a Hangi Durumlarda Nasıl Başvurabilirim?

Nasıl Başvuru Yapılır?

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasınının 15(1) madddesine göre, bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin Dairece hazırlanan başvuru formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat üzerine harekete geçmektedir.

Yasadaki bu şekil şartı nedeniyle başvuru formunun doldurulması, müracaat eden kişi tarafından imzalanması ve şahsen Dairemize verilmesi gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan şikayetler, imzasız yazı veya ihbarlar dikkate alınamayacağı gibi işleme de konulmaz.

Başvuru formu ve detaylı bilgi için tıklayınız.