e-Devlet Kapısı

Nasıl İthalat/İhracat Yaparım?

Ticaret Dairesi Dış Ticaret Şubesi

İthalat veya ihracat yapan veya, yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler, Ticaret Dairesinde ithalatçı veya ihracatçı olarak kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İthalatçı veya ihracatçı olarak kayıt yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odasına veya Kıbrıs Türk Sanayi Odasına veya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına Üye olmaları koşuldur.

Ancak Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına üye olanlar, kendi işyerleri için gerekli olan makine, teçhizat, malzeme ve hammaddeleri ithal edebilirler.

İthalat ve İhracat belgeleri 1(bir) takvim yılı (1Ocak – 31 Aralık) itibarı ile geçerlidirler.

Başvuru formu ve detaylı bilgi için tıklayınız.